Jongerencultuurfonds

Vraag snel aan !

21 oktober 2016

Na 1 november a.s geen maximale vergoeding van  €450,- meer.

Wij vergoeden vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend. Aanvragen die vóór 1 november zijn ingediend vergoeden wij met terugwerkende kracht. Bij aanvragen die ná 1 november zijn ingediend, hanteren wij een aftrek van € 45,- per maand.


het jongerencultuurfonds wordt onder andere gesteund door: