Het JCFA is per heden onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Klik hier om naar de nieuwe website te gaan!

JCFA is samen!

per heden zijn wij onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

 

ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/amsterdam voor informatie en om een aanvraag in te dienen!

 

 

Doe een aanvraag voor lesgeldvergoeding

Wat doet het Jongerencultuurfonds Amsterdam

Het Jongerencultuurfonds Amsterdam vindt dat álle Amsterdamse kinderen moeten kunnen meedoen aan creatieve lessen. Wij maken daarom duidelijk welke lessen waar te vinden zijn. Én we betalen het lesgeld als ouders een laag inkomen hebben, tot maximaal 450,- per schooljaar per kind. Wilt jouw kind op muziek-, zang-, dans-, schilder- of theaterles en kan je een financiële steuntje gebruiken. Jongerencultuurfonds Amsterdam kan helpen!

Wat zijn creatieve lessen?

Dit kan zijn ballet, streetdance, hiphop. Muziek maken, schilderen, rap. Musical en fanfare. Maar ook gedichten schrijven, kleding ontwerpen, sieraden maken en veel meer…. Kijk ook op Kunstvol.nl voor creatieve lessen in Amsterdam.

Hoe doe ik een aanvraag voor een vergoeding van het lesgeld

De werkwijze van het Jongererencultuurfonds is simpel. Heeft het kind een Stadspas? Dan kan de ouder zelf vragen of wij de creatieve lessen betalen. Klik hier. Wil de ouder niet zelf aanvragen of is er geen stadspas maar wél een laag inkomen? Dan kan een intermediair (dit is tussenpersoon) vragen of wij de cultuurlessen betalen. Klik hier.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt de aanvrager binnen twee weken een bericht hierover. Wij vergoeden het toegekende bedrag rechtstreeks aan de lesaanbieder.

Wie is een intermediair of tussenpersoon?

Een tussenpersoon is bijvoorbeeld een :

 • Juf of meester of de directeur, mentor van de school van het kind.
 • Ouder- en kindadviseur(oka) op de school. Klik hier om te kijken wie dat op school is.
 • Stichting Samen is niet alleen. (SINA)
  Bel 06-28380433 of mail naar sponsormaatje@gmail.com
 • Maatschappelijk werk (bijv. Madi, Swazoom, Civic, Dynamo, Leefkringhuis, Centram)
  Klik hier voor meer informatie
 • Medewerkers Voedselbank
 • Huisartsen
 • Jeugdhulpverleners (bijv. Spirit, Altra)
 • Opvoedpoli
 • sommmige cultuuraanbieders: vraag het bij de docent of bij de administratie van de muziek- of dansschool