Het JCFA is per heden onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Klik hier om naar de nieuwe website te gaan!

JCFA is samen!

per heden zijn wij onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

 

ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/amsterdam voor informatie en om een aanvraag in te dienen!

 

 

Ouderambassadeur.
Culturele lessen zijn goed voor de ontwikkeling van een kind. Het verrijkt het leven van een kind. Omdat je met anderen lessen volgt, is dit goed voor je sociaal emotionele ontwikkeling. Vaak ontdek je je artistieke kant en durf je meer te doen, te denken en te kunnen. Kinderen die gewend zijn om culturele lessen te volgen zijn gedisciplineerder dan kinderen die dat niet doen. Dit alles is ook goed voor later om in teamverband te werken.