Het JCFA is per heden onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Klik hier om naar de nieuwe website te gaan!

JCFA is samen!

per heden zijn wij onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

 

ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/amsterdam voor informatie en om een aanvraag in te dienen!

 

 

Lesgeldvergoeding korte cursussen


Tot nu toe vergoeden we alleen jaarcursussen.

Op veler verzoek gaan we ook een kort cursusblok van 10 (proef)lessen vergoeden zodat de leerlingen in die proefperiode kunnen kijken of ze de lessen leuk genoeg vinden om daarna vervolgens een heel jaar les te nemen. 


Dit is dezelfde situatie als thans bij de Kidsgids aanbiedingen ; Leerlingen doen eerst mee
met de korte kidsgidsaanbieding, willen ze daarna door voor de rest van het schooljaar dan
vergoeden wij die resterende lessen.
Mocht de leerling na de 10 lessen door willen met de lessen dan dient de leerling daarna wel
voor het hele resterende lesjaar door te gaan omdat wij in principe alleen jaarcursussen
vergoeden.


Samenvattend:
● Wij vergoeden ook een kort cursusblok van max 10( proef)lessen tenzij de aanbieder.
via de kidsgids al een korte les aanbieding heeft.
● De aanbieder moet ook een (jaar) lesaanbod hebben voor na de het korte cursusblok.
● Na afloop van het korte cursusblok beslist leerling /ouder of het kind doorgaat met
de lessen.
● Bij doorgaan vergoeden we alleen nog maar de lessen tot het einde van het
schooljaar dus niet nogmaals korte lesblokjes.
● Aanbieder kan ons twee facturen sturen :één voor het korte cursusblok en één voor
de eventuele vervolglessen.
● Als een leerling na de 10 lessen stopt heeft zij/hij geen recht meer op vergoeding van
lessen bij een andere cultuuraanbieder.