Jongerencultuurfonds

Wat doet het Jongerencultuurfonds Amsterdam

Het Jongerencultuurfonds, opgericht in 2006, is een ideële stichting. Het Jongerencultuurfonds steunt Amsterdamse jongeren die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere  culturele instellingen. Het Jongerencultuurfonds doet dit door een bijdrage te leveren aan het lesgeld met een maximum van € 450,- per jaar.

Hoe werkt het Jongerencultuurfonds

De werkwijze van het Jongerencultuurfonds is simpel en toegankelijk. De intermediair stuurt ons een digitale aanvraag voor het kind. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd stuurt de intermediair binnen 4 weken na toekenning de factuur voor de lessen  aan ons op waarna wij  de factuur rechtstreeks aan de culturele instelling voldoen.

 

Privacy beleid JCFA
Wij nemen uw privacy serieus. Lees de Privacyverklaring van het Jongerencultuurfonds Amsterdam. Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens we verzamelen met betrekking tot u en uw kind(eren), hoe we uw gegevens gebruiken en welke juridische basis we hebben voor het verwerken van uw gegevens.

Meer weten?

Meer weten? Lees ook waarom het Jongerencultuurfonds er is, lees over de mensen achter de organisatie en bekijk de culturele instellingen waar kinderen actief zijn of lees ons laatste nieuws.

het jongerencultuurfonds wordt onder andere gesteund door: