Jongerencultuurfonds

In Amsterdam leeft één op de vier kinderen in een gezin op de armoedegrens. Ons doel is dat alle Amsterdamse  kinderen de mogelijkheid hebben om aan actieve kunstbeoefening te doen. Muziekles of dansles is niet alleen leuk om te doen maar de kinderen krijgen tegelijkertijd meer inzicht in hun mogelijkheden, ze ontdekken waar ze goed in zijn en door samenspel ontwikkelt het kind sociale vaardigheden .

Talentontwikkeling in de bredere zin zorgt ervoor dat kinderen en jongeren de mogelijkheid wordt geboden hun talenten te ontdekken, deze verder te ontwikkelen en zich verder te bekwamen. Kinderen verdienen – ongeacht de inkomenspositie van hun ouders – kansen om zich positief te ontwikkelen, ook op het gebied van de cultuur. Dit staat verwoord in artikel 31 van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

het jongerencultuurfonds wordt onder andere gesteund door: