Waarom het Jongerencultuurfonds?

In Amsterdam leeft één op de vier kinderen in een gezin op de armoedegrens. Ons doel is dat alle Amsterdamse kinderen de mogelijkheid hebben om aan actieve kunstbeoefening te doen. Muziekles of dansles is niet alleen leuk om te doen maar de kinderen krijgen tegelijkertijd meer inzicht in hun mogelijkheden, ze ontdekken waar ze goed in zijn en door samenspel ontwikkelt het kind sociale vaardigheden.

Wat doet het Jongerenculuurfonds Amsterdam?

Het Jongerencultuurfonds Amsterdam vindt dat álle Amsterdamse kinderen moeten kunnen meedoen aan creatieve lessen. Wij maken daarom duidelijk welke lessen waar te vinden zijn. Én we betalen het lesgeld als ouders een laag inkomen hebben, tot maximaal €450,- per schooljaar per kind.

Wat is cultuur?

Cultuur oftewel creative lessen kunnen zijn: ballet, streetdance, hiphop. Muziek maken, schilderen, rap. Musical en fanfare. Maar ook gedichten schrijven, kleding ontwerpen, sieraden maken en veel meer…. Kijk ook op Kunstvol.nl voor creatieve lessen in Amsterdam. Het jongerencultuurfonds vergoedt geen zwemlessen en sportlessen. Hiervoor kunt u terecht bij Jeugdfondssport Amsterdam

Hoe werkt het Jongerencultuurfonds Amsterdam?

 • 1 Stap 1 Aanvraag

  De aanvrager dient een aanvraag voor een jongere bij het JCFA in

 • 2 Stap 2 Beoordeling

  Medewerker van het JCFA bekijkt of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Bij onduidelijkheden nemen we contact op met de aanvrager.

 • 3 Stap 3 Besluit

  De aanvrager ontvangt een mail met ons besluit. Elke aanvraag krijgt een uniek dossiernummer.
  Bij afwijzing wordt getracht de aanvrager  zo goed mogelijk door te verwijzen.

 • 4 Stap 4 Facturering

  Indien de aanvraag is toegekend ontvang de  aanvrager het verzoek om de factuur voor de lessen aan het JCFA te mailen. De factuur mag ook door de ouder/verzorger of culturele instellingen worden ingestuurd.

 • 5 Stap 5 Betaling

  Zodra de factuur binnen is betaald het JCFA zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken het toegekende bedrag rechtstreeks uit aan de culturele instelling.

De mensen achter het jongerencultuurfonds

Het Jongerencultuurfonds Amsterdam is in 2006 opgericht door Hanneke van Wees (statutair directeur en bestuurder) en Elaine van Beurden (erelid). Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

De huidige kantoorbezetting bestaat uit drie medewerkers, Hanneke van Wees, Elvira d’Agrella en Hannah Kooke. Naast deze medewerkers bestaat de organisatie uit vele vrijwilligers die op oproepbasis het JCFA op gebied van werving en voorlichting ondersteunen.

Het JCFA heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit personen die vanuit verschillende achtergronden hun kennis en expertise beschikbaar stellen.Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Ook worden wij ondersteund door onze ambassadeurs.