Waarom het Jongerencultuurfonds?

In Amsterdam leeft één op de vier kinderen met het gezin onder de armoedegrens. Voor deze kinderen zijn creatieve lessen niet vanzelfsprekend. Ons doel is dat alle Amsterdamse kinderen een kans op creativiteit en kunst hebben. Tijd besteden aan creatieve lessen is niet alleen leuk maar ook leerzaam. De kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en vergroten zo het zelfvertrouwen. Door samen te spelen en te creëren, vergroten kinderen hun sociale vaardigheden.

Wat doet het Jongerenculuurfonds Amsterdam?

Het Jongerencultuurfonds Amsterdam vindt dat álle Amsterdamse kinderen mee mogen doen aan creatieve lessen. Wij laten zien waar de lessen te vinden zijn en wij betalen het lesgeld, tot maximaal €450,- per schooljaar per kind. De voorwaarde is dat ouders een laag inkomen hebben.

Wat is cultuur?

Cultuur is een breed begrip. Creatieve lessen zijn in te delen in muziek, beeldend, dans, theater of anders. Je kunt denken aan ballet, streetdance, hiphop, muziek maken, schilderen, rap. Musical en fanfare. Maar ook gedichten schrijven, kleding ontwerpen, sieraden maken en véél meer…. Kijk op Kunstvol.nl voor creatieve lessen bij jou in de buurt. Het jongerencultuurfonds vergoedt geen zwemlessen en sportlessen. Hiervoor kunt u terecht bij Jeugdfondssport Amsterdam

Hoe werkt het Jongerencultuurfonds Amsterdam?

 • 1 Stap 1 Aanvraag

  De aanvrager dient een aanvraag voor een jongere bij het JCFA in

 • 2 Stap 2 Beoordeling

  Medewerker van het JCFA bekijkt of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Bij onduidelijkheden nemen we contact op met de aanvrager.

 • 3 Stap 3 Besluit

  De aanvrager ontvangt een mail met ons besluit. Elke aanvraag krijgt een uniek dossiernummer.
  Bij afwijzing wordt getracht de aanvrager  zo goed mogelijk door te verwijzen.

 • 4 Stap 4 Facturering

  Indien de aanvraag is toegekend ontvang de  aanvrager het verzoek om de factuur voor de lessen aan het JCFA te mailen. De factuur mag ook door de ouder/verzorger of culturele instellingen worden ingestuurd.

 • 5 Stap 5 Betaling

  Zodra de factuur binnen is betaald het JCFA zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken het toegekende bedrag rechtstreeks uit aan de culturele instelling.

De mensen achter het jongerencultuurfonds

Het Jongerencultuurfonds Amsterdam is in 2006 opgericht door Hanneke van Wees (statutair directeur en bestuurder) en Elaine van Beurden (erelid). Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

De huidige kantoorbezetting bestaat uit drie medewerkers, Hanneke van Wees, Elvira d’Agrella en Hannah Kooke. Naast deze medewerkers bestaat de organisatie uit vele vrijwilligers die op oproepbasis het JCFA op gebied van werving en voorlichting ondersteunen.

Het JCFA heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit personen die vanuit verschillende achtergronden hun kennis en expertise beschikbaar stellen.Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Ook worden wij ondersteund door onze ambassadeurs.