Het JCFA is per heden onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Klik hier om naar de nieuwe website te gaan!

JCFA is samen!

per heden zijn wij onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

 

ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/amsterdam voor informatie en om een aanvraag in te dienen!

 

 

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.jongerencultuurfonds.nl.

U en uw (pleeg) kind hebben recht op privacy. Dat is duidelijk in de wet geregeld. Wij zijn dan ook verplicht om zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om te gaan. Hierna leggen wij uit hoe wij dat doen.

Als u ons vraagt om een vergoeding voor het lesgeld van uw (pleeg)kind, moet u online een formulier (laten) invullen met persoonlijke informatie over u en uw (pleeg)kind. Zonder die informatie kunnen wij niet goed beslissen of u een vergoeding kunt krijgen.

Als wij uw aanvraag moeten afwijzen, zullen wij uw gegevens niet langer dan nodig bewaren.

Naast de persoonlijke informatie die u in de aanvraag aan ons heeft gegeven, kunnen wij ook informatie krijgen die u ons zelf stuurt (bijvoorbeeld per e-mail) of als wij die van anderen ontvangen. Zoals van de intermediair, of de instelling waaraan wij de lesgelden betalen. Die persoonlijke informatie wordt door ons beheerd en gebruikt.

Bent u intermediair en doet u bij ons een aanvraag voor een kind dan hebben wij ook uw persoonsgegevens nodig voor de behandeling van de aanvraag. We willen u goed van dienst zijn. We gebruiken uw naam en adresgegevens om contact te onderhouden en u te informeren over de aanvraag en JCFA gerelateerde zaken.

Hoe gaan wij om met uw persoonlijke informatie?
• Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor het beoordelen van uw aanvraag en om alles te kunnen doen wat nodig is om die vergoeding uit te betalen en om de afspraken die wij met u hebben uit te kunnen voeren. Wij verhandelen uw informatie dus bijvoorbeeld nooit voor marketing.

• Al uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. Wij moeten ervoor zorgen dat uw gegevens steeds correct zijn, en als u denkt dat informatie niet correct is kunt u dat steeds laten weten.

• We bewaren niet meer persoonlijke informatie dan nodig is. Wij bewaren de informatie ook niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de informatie gebruiken. Als wij de informatie toch
langer bewaren, dan is dat omdat de wet dat van ons vraagt of met het oog op geschillen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om het beleid van het fonds te bepalen: zijn wij effectief, bereiken we wie wij willen, moeten we onze koers bijstellen?

• Wij kunnen niet alles zelf doen, en zijn deels afhankelijk van diensten van anderen (zoals Sportservice Nederland, www.teamsportservice.nl/ die administratieve diensten verleent. En het Instrumentendepot voor de uitleen van muziekinstrumenten. Om ons te ondersteunen hebben zij ook toegang tot uw gegevens nodig. Zij mogen uw gegevens nergens anders voor gebruiken. Zij beveiligen uw gegevens goed en gaan er vertrouwelijk mee om. Wij hebben daar duidelijke schriftelijke afspraken over gemaakt.

• Verder moeten wij informatie over u en uw kind doorgeven aan de instellingen van wie we het lesgeld vergoeden, zoals naam en adres. Wij doen dat alleen voor zover dat nodig is.

• U heeft het recht om een overzicht (en een elektronische kopie) te krijgen van de gegevens die wij over u bewaren en de reden waarom wij dat doen. U mag van ons vragen om gegevens te corrigeren als ze niet juist zijn.

• Wij verlenen informatie aan derden voor wetenschappelijk onderzoek. Die gegevens verstrekken we alleen anoniem, zodat op geen enkele manier blijkt dat het over u of uw kind gaat.

• Onze privacyverklaring wordt af en toe bijgewerkt. Als dat gebeurt, zullen we dat op onze website laten weten en, indien nodig, u ook per e-mail informeren.

Als u vragen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie, kunt u uiteraard bij ons terecht. Neemt u dan contact op met Hanneke van Wees, directeur (hanneke@jongerencultuurfonds.nl). Maar u kunt ook terecht bij de onafhankelijke overheidsinstantie die er op let dat persoonlijke informatie zorgvuldig wordt verwerkt. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

klik hier voor de pdf versie