Het JCFA is per heden onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Klik hier om naar de nieuwe website te gaan!

JCFA is samen!

per heden zijn wij onderdeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

 

ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/amsterdam voor informatie en om een aanvraag in te dienen!

 

 

Spelregels

Lees de spelregels goed door voordat u een aanvraag bij ons gaat doen.

 • 1 Aanvraag doen

  Aanvragen kunnen worden ingediend door een intermediair of door ouders zelf indien hun kind een geldige stadspas heeft.

  Als intermediair kunnen bijvoorbeeld optreden: leerkrachten van lagere- en middelbare scholen, ouder-en kindadviseurs, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, huisartsen, medewerkers Voedselbank, Stichting Leergeld Amsterdam, Stichting Samen is niet alleen. Richtlijn is dat de intermediair betrokken is bij de scholing, begeleiding, opvoeding van het kind en dat gedurende de periode dat van de voorziening gebruik wordt gemaakt ook blijft. Wij verwachten van de intermediair dat hij /zij de spelregels leest en deze met de ouders bespreekt. De culturele instellingen zelf kunnen geen aanvragen indienen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.

 • 2 Te vergoeden bedrag

  Het maximum te vergoeden bedrag is € 450,- per schooljaar per kind. Wij vergoeden vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend. Aanvragen die na 1 maart zijn ingediend vergoeden wij tot max. €225 tot einde van het schooljaar.
  Per schooljaar dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden.

  Let op!  de aanvraag voor vergoeding bij het Jongerencultuurfonds zorgt niet automatisch voor aanmelding bij de aanbieder. De aanmelding bij de aanbieder voor uw kind dient u als ouder zelf te doen, eventueel samen met de intermediair.

 • 3 Leeftijd en uitsluitingen

  Wij vergoeden voor kinderen van 2 tot 18 jaar. We vergoeden alleen langlopende creatieve cursussen, dus geen workshops of korte cursussen.

  Voor jongeren die speciaal onderwijs volgen kan er tot 20 jaar een lesgeldvergoeding worden aangevraagd.

  Voor sport en zwemlessen verwijzen we naar Jeugdfonds Sport Amsterdam 

 • 4 Woonplaats

  De jongere woont in de Gemeente Amsterdam (incl. Weesp). Voor kinderen buiten Amsterdam verwijzen wij naar het Jeugdcultuurfonds Nederland.

 • 5 Gezamenlijk inkomen

  Het gezamenlijk inkomen van de ouders / verzorgers is niet hoger dan 120 % van het minimum inkomen. Voor de exacte bedragen en nadere informatie verwijzen we Pak je Kans

  Wanneer het kind/ouder in het bezit is van een stadspas met groene stip geldt het Stadspasnummer als geldige legitimatie voor het indienen van een aanvraag.Het nummer dat ingevuld dient te worden op het aanvraagformulier betreft het 19- cijferige nummer op de achterkant van de Stadspas, altijd beginnend met 60643660.

  Een uitzondering op deze inkomensgrens behoort tot de mogelijkheden, mits deze aanvraag goed is onderbouwd. Ook kan worden aangevraagd voor ongedocumenteerden en gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten of een eigen inkomen hebben dat lager is dan 120% van het minimuminkomen( bijv.zzp-ers)

 • 6 Check inkomen

  Als de ouder in het bezit is van een geldige stadspas, heeft de Gemeente Amsterdam het inkomen al gecontroleerd op een minimum en hoeft de intermediair dit niet nog eens te doen. Opgave van het stadspasnummer van het kind in de aanvraag is dan voldoende.Indien er geen stadspas aanwezig is dient de intermediair het inkomen te checken aan de hand van  een recente uitkeringsspecificatie of loonstrook.

 • 7 Ieder schooljaar één aanvraag

  Ieder schooljaar kan slechts één aanvraag voor één culturele activiteit worden ingediend, ook als de € 450,- met die ene activiteit niet is ‘opgebruikt’. Er kan voor meerdere kinderen in een gezin worden aangevraagd.
  Voor een kind kan zowel een bijdrage aangevraagd worden bij het Jongerencultuurfonds Amsterdam (voor een culturele activiteit) als een bijdrage van het Jeugdfonds Sport Amsterdam (voor sport)

 • 8 Vervolg-aanvraag

  Bij een vervolg-aanvraag voor hetzelfde kind gaan wij ervan uit dat de intermediair bij de culturele instelling heeft nagegaan of het jaar daaraan voorafgaand een regelmatig bezoek heeft plaatsgevonden. Ook horen wij graag hoe het kind de lessen heeft gevonden. Verder gaan wij er bij een vervolg-aanvraag vanuit dat ook is gecontroleerd of de inkomenspositie van de ouders / verzorgers hetzelfde is gebleven.

 • 9 Aanvraag digitaal indienen

  Een aanvraag kan slechts digitaal worden ingediend en dient volledig te zijn ingevuld en onderbouwd. Voldoet de aanvraag hier niet aan, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
  Wij streven er naar iedere aanvraag binnen twee weken te beantwoorden. Aan het begin van het schooljaar kan dit langer duren in verband met grote drukte.

 • 10 Factuur

  Bij een positieve beslissing dient de factuur binnen vier weken aan ons te worden toegestuurd. Gebeurt dit niet dan vervalt de aanvraag automatisch.Na ontvangst van de factuur wordt het geld zo spoedig mogelijk aan de culturele instelling overgemaakt. Nooit aan de ouders zelf.
  Wij hebben het originele jaarfactuur nodig. Dus geen pro forma factuur of aanmaning.

   

   

 • 11 Wat wij niet vergoeden

  Wij vergoeden géén: inschrijfgeld, borg, balletattributen, concertbezoeken, projecten en dergelijke. Niet omdat wij dat niet belangrijk vinden, maar omdat ons budget daarvoor te beperkt is. De scholierenvergoeding kan wellicht hiervoor aangewend worden of kan men hiervoor kontakt opnemen met Stichting Samen is niet Alleen of Stichting Leergeld Amsterdam
  Wij vergoeden geen scouting noch taallessen.

 • 12 Muziekinstrumenten

  We lenen ook gratis muziekinstrumenten van het Instrumentendepot uit. Klik hier voor meer informatie.

 • 13 Aanvraag controleren

  Het bestuur behoudt zich het recht voor om de aanvraag inhoudelijk te controleren.

Let op!
Korting stadspas, aanbiedingen Kidsgids en de mogelijkheid van proeflessen.
Handige links voor aanbiedingen vanuit de gemeente:
Stadspas aanvragen
Pak je kans