Sponsors

Het JCFA verkrijgt -naast subsidie van de gemeente Amsterdam- sponsorinkomsten/donaties van het bedrijfsleven, fondsen en particulieren.Wij zijn onze sponsors en donateurs zeer erkentelijk. Zij maken het deelnemen door alle Amsterdamse jongeren aan de culturele activiteiten mogelijk. Zo simpel is het !