Jongerencultuurfonds

Help een droom te verwezenlijken!

Het Jongerencultuurfonds Amsterdam is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie over aftrekbaarheid van giften aan een culturele ANBI is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Ons rekeningnummer is NL64 INGB 0005 167707 tnv Jongerencultuurfonds 

Lees meer over onze jaarverslagen en partners.

het jongerencultuurfonds wordt onder andere gesteund door: